Wie wij zijn

Sonja de Bies

Een andere kijk op omgaan met dood en verlies

Wij zien leven én dood als een keerzijde van elkaar, ze horen bij elkaar. Hoe je dit levensbeschouwelijk ook invult. Daarom willen wij liever een spontane uit het leven opborrelende manier, van omgaan met “dood en verlies”. Dit is een ander uitgangspunt dan wat gebruikelijk is. Wij kijken naar wat er is geweest, in plaats van wat er niet meer is. Maar op het moment dat een heel dierbaar iemand plotseling sterft, ben je niet altijd goed in staat om te bedenken wat je echt zou willen. In een sfeer die past bij de overledene!

Team van De Bies Uitvaartzorg Amsterdam

Wij willen samen met de nabestaande en vrienden een uitvaart organiseren, waarin de cultuur, levensbeschouwing of levensopvatting centraal staat. Wij organiseren niet alleen de uitvaart maar luisteren naar je verhaal en beatwoorden de vragen die je hebt. Als uitvaartbegeleider voegen wij iets toe in de verwerking van het rouwproces. Want of de uitvaart nu ingetogen of groots is? Het is op zo'n moment prettig om iemand om je heen te hebben die echt met je meedenkt.

Een uitvaartbegeleider voegt iets toe in de verwerking